Vesi

Tervolan Vesi Oy toimittaa asiakkailleen hyvänlaatuista, käsittelemätöntä pohjavettä. Veden laatua seurataan säännöllisesti vesijohtoverkostossa ja pohjavedenottamoilla terveydensuojeluviranomaisten hyväksymän valvontaohjelman mukaisesti. Pääosa vedestä otetaan omilta pumppaamoilta, joita on viisi eri puolilla kuntaa. Vesijohtoverkoston pituus on noin 300 km.

Veden kovuus on useimmiten kysytty veden laatutieto. Näin on, koska pesukoneiden käyttöohjeissa puhutaan veden kovuudesta ja mahdollisesta tarpeesta lisätä pehmennysainetta pesuveteen tai koneen annostelijaan.

Veden kovuus määritellään yleensä kalsium ja magnesiumpitoisuuksien summana. Kovuus ilmaistaan joko saksalaisina kovuusasteina odH tai SI-järjestelmän mukaan millimooleina litrassa kalsiumkarbonaaliksi laskettuna. Vastaavuus on 1 odH = 0,178 mmol/l. Jos vesi on kovaa, lämmönvaihtimiin ja muihin vettä lämmittäviin laitteisiin muodostuu ns. kattilakiveä, joka heikentää lämmön siirtoa. Kova vesi haittaa myös pyykinpesua heikentämällä pesuaineiden tehoa.

Muista, että kodinkoneiden käyttöohje on luettava huolellisesti läpi ja laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava. Mikäli laitteen ohjeissa mainitaan jotain sen puhdistamisesta, noudata laitevalmistajan ohjeita.

Tervolan Vesi Oy:n alueella veden kovuus on 1,0-2,1 mmol/l (keskikova).